portretrechten
wat zegt de wet

Interpretatie en toepassing

De wet is heel duidelijk over welke je rechten op afbeelding zijn, maar in de praktijk draait alles nog steeds om interpretatie en toepassing van de wet. Lees daarom zeker ook de artikels en cases, want die geven je een goed idee welke je rechten zijn en wat je kan doen om deze in de praktijk te beschermen.

Heb je een heel specifieke vraag, neem dan contact met ons op.

  lees artikels en cases

wat zegt de wet

 • artikel XI.174 in het Wetboek van Economisch Recht
  Het recht op afbeelding vloeit voort uit de regelgeving ter bescherming van het privéleven en artikel XI.174 van het Wetboek van economisch recht (laatst bijgewerkt op 28 augustus 2018). Volgens deze regelgeving moet de toestemming van een persoon worden gevraagd om zijn afbeelding vast te leggen, tentoon te stellen of te reproduceren.
  Artikel XI.174 in het Wetboek van Economisch Recht:
   
  "De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, bezit niet het recht dit te reproduceren of aan het publiek mee te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na zijn overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden".
 • duurtijd van het recht op afbeelding
  Enkel de personen waarvan hun afbeelding kan herkend worden door andere personen en die voldoende kunnen geïndividualiseerd worden door bijvoorbeeld de afbeelding van hun gezicht, hun kledij, enzovoort, kunnen zich, gedurende heel hun leven, beroepen op hun recht op afbeelding. Na hun overlijden blijft het recht op afbeelding gelden gedurende twintig jaar en kunnen de erfgenamen van de overledene er zich op beroepen.
 • wijze voor het geven van de toestemming en personen die de toestemming moeten geven
  De toestemming om de afbeelding van een persoon vast te leggen, tentoon te stellen, mede te delen en te reproduceren, kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. Ook een stilzwijgende toestemming kan volstaan indien uit de omstandigheden ondubbelzinnig kan worden afgeleid dat de afgebeelde persoon zijn toestemming heeft gegeven tot het nemen (bijvoorbeeld “poseren voor de fotograaf”), tentoon stellen (bijvoorbeeld de afgebeelde persoon heeft zelf de afbeelding voor de tentoonstelling gegeven) of reproduceren van zijn afbeelding.
   
  Bij minderjarige personen is de toestemming van de ouders of de voogd noodzakelijk, en vanaf het ogenblik dat de afgebeelde persoon de ouderdom van het oordeel des onderscheid heeft bereikt, moet de minderjarige persoon, samen met zijn ouders of voogd, deze toestemming geven.
   
  Bij personen, die in de openbare belangstelling staan (minister, zanger, sportman, enz.) wordt de toestemming tot het nemen, tentoonstellen en reproduceren van hun afbeelding vermoed, voor zover dat deze afbeeldingen werden genomen tijdens de uitoefening van hun openbare activiteit. Er wordt algemeen door de rechtspraak en rechtsleer aangenomen dat deze toestemming van een afgebeelde persoon restrictief moet worden geïnterpreteerd.
 • recht op afbeelding in het onderwijs
  Het recht op afbeelding van personen, zoals hierboven beschreven, geldt eveneens in het onderwijs. Met onderwijs worden niet enkel kunstscholen bedoeld, doch ook het algemeen onderwijs, m.b.t. de afbeeldingen van hun leerlingen en studenten. De rechtsleer is immers van mening dat de uitzonderingen op het auteursrecht ten behoeve van het onderwijs, zoals bepaald in artikel XI.191/1 van het Wetboek van economisch recht, niet van toepassing zijn op het recht van afbeelding.

indien je misbruik van je afbeelding vaststelt

wat kan je zelf doen

communiceren

contacteer de overtreder en vraag om je afbeelding te verwijderen

klacht politie

wanneer communicatie niet lukt: leg klacht neer bij de politie

vredegerecht

wanneer klacht niks verandert, is vredegerecht een gratis optie

rechtbank

geen akkoord bij vrederechter: contacteer je advocaat

35

medewerkers

19

locaties

omdat jouw portret belangrijk is voor je

onze diensten

Portretrecht en recht op afbeelding is onze specialiteit

We bestaan uit een team van gespecialiseerde medewerkers die al jaren de rechten van afbeelding verdedigen, voor zowel individuen als professionelen, zoals acteurs, modellen, topsporters en bekende gezichten.

  ontdek onze diensten en team