portretrechten
wat doe je ermee

iedereen heeft het

recht op afbeelding

individu

je afbeelding kan niet ongewild en onverwacht opduiken

professioneel

je afbeelding is vooraf specifiek contractueel beschermd

publiek persoon

je afbeelding is niet-commercieel algemeen goed

de auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, bezit niet het recht dit te reproduceren of aan het publiek mee te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na zijn overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden

~ artikel XI.174 in Wetboek van Economisch Recht ~

  wat zegt de wet

~ individu

Omdat je portret belangrijk is

Het gebeurt heel vaak dat je afbeelding gebruikt of verspreid wordt zonder je medeweten. Sociale media zijn de meest herkenbare middelen om beeldmateriaal te verspreiden, vaak zonder enige invloed op de impact ervan. Toch is ook daar je afbeelding beschermd, en heb je recht op het al dan niet verwijderen van je afbeelding. Je beslist zelf waar en wanneer je gezien wilt worden, en via welke media.

Misbruik van afbeelding komt vaker voor in het dagelijkse leven dan gedacht. Vooral de jeugd heeft er - meestal door onwetendheid - jammer genoeg zwaar mee te maken. Niet altijd met pestgedrag of beschadigd imago als gevolg, maar toch. Ken je rechten op afbeelding en reageer adequaat.

  ontdek je rechten als individu

Schending rechten

Voor elke afbeelding van een individu en voor het gebruik van deze afbeelding moet toelating worden gevraagd. Wanneer je afbeelding gebruikt wordt voor andere doeleinden dan oorspronkelijk overeengekomen, of je was er zelfs niet van op de hoogte dat je afbeelding gebruikt werd, wordt je portretrecht of je recht op afbeelding geschonden en kan je een schadevergoeding claimen.

bekijk deze video met uitleg

~ professioneel

Leg je rechten vast

Je afbeelding wordt wel vaker gebruikt en op heel zichtbare plaatsen via verschillende media. Want uiteindelijk heeft je afbeelding een commercieel doel: van je bekendheid of uitstraling gebruik maken om producten aan te prijzen. Uiteraard wordt bij dergelijke activiteiten telkens een contract opgemaakt en wordt het recht op afbeelding vergoed.

Hierbij worden contractueel enkele parameters op voorhand vastgelegd. Bij overtreding van één van deze drie parameters, kan een schadevergoeding geëist worden.

  ontdek je rechten als professioneel

onze diensten

Portretrecht, beeldrecht en recht op afbeelding

We bestaan uit een team van gespecialiseerde medewerkers die al jaren de rechten van afbeelding verdedigen, voor zowel individuen als professionelen zoals acteurs, modellen, topsporters en bekende gezichten.

  ontdek onze diensten en team

~ publiek persoon

Je afbeelding als algemeen goed

Als bekende persoonlijkheid word je op straat herkend en kan iemand naar je toestappen om een foto te vragen. Het weigeren van een selfie zou je populariteit kunnen kelderen of negatieve publiciteit kunnen genereren, maar eigenlijk heb je er allemaal weinig zin in. Want wat gebeurt er achteraf met die selfie? Je verliest niet graag de controle over het gebruik van je afbeelding.

Ook iemand die een publiek ambt bekleedt, zoals politie of politici, heeft hiermee te maken. Hun afbeelding wordt gretig op sociale media verspreid om situaties aan te klagen, terwijl je er helemaal geen vat op hebt.

  ontdek je rechten als publiek persoon

enkele cases

in de media

Huffington Post
Jos Brech
sigaretten waarschuwing
Verstappen
Facebook
Gwyneth Paltrow
Bart De Wever
politie filmen
Gents voyeur
Dries Mertens
Tinder